foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

Regulamin korzystania z placu zabaw


Administratorem placu zabaw jest Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.

2. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.

3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od  3  do  12 lat.

Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

4. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

6. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów.

7. Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu.

8. Zabrania się wprowadzania psów.

9. Zabrania się jazdy na rowerze i gry w piłkę.

10. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci.

11. Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji nie ponosi  odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z  placu zabaw na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Chodzieży

Regulamin korzystania z boiska do piłki siatkowej

Zarządzającym boiskiem  jest Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

1. Boisko jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do gry w piłkę siatkową.

2. Boisko służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych.

3. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom boiska.

4. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów na terenie boiska.

5. Zabrania się wprowadzania psów.

6. Zabrania się wchodzenia i przeskakiwania przez  ogrodzenie wokół boiska.

7. Na boisku nie wolno śmiecić. Prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci.

8. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

9. Wszelkie usterki zauważone na boisku prosimy zgłaszać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

10. Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji nie ponosi  odpowiedzialności  za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z  boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

11. Umieszczanie reklam na ogrodzeniu boiska tylko za zgodą  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

                                                                           
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Chodzieży

- w przygotowaniu -

- w przygotowaniu -

Kąpielisko Karczewnik znajduje się w Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego nad jeziorem Karczownik.

Na kąpielisku jest  plaża wysypana piaskiem oraz część plaży trawiastej.

Kąpielisko jest czynne w sezonie letnim codziennie w godzinach: 10:00 – 18:00

     

Nad bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska w miesiącach lipcu i sierpniu czuwają ratownicy WOPR.

     

Na akwenie są wyznaczone strefy dla pływających.
Korzystający z plaży mają do dyspozycji miejsce do gry w piłkę siatkową, toalety, przebieralnię.

     

W pobliżu plaży znajduje się parking dla korzystających z plaży.

Regulamin kąpieliska

 

.

WOPR w Chodzieży