foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży

ogłasza nabór na stanowisko: ratownika wodnego na Pływalnie Delfin od 01.03.2019

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie lub zawodowe
- uprawnienia ratownika wodnego
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność, opanowanie
- dokładność, skrupulatność
- dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

- CV
- kopia świadectwa ukończenie szkoły
- aktualna książeczka WOPR
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w:

MOSiR Chodzież ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 67, 28-20-249 lub 28-29-643

 

.

WOPR w Chodzieży