foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 maja 2019 roku. w sprawie opłat obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

Zarządzenie nr 0050.56.201

.

Nadchodzące wydarzenia

WOPR w Chodzieży

 Komunikat Dyrektora MOSiR w Chodzieży

Pływalnia Delfin MOSiR w Chodzieży zamknięta.

Wszystkie imprezy sportowe planowane do września br włącznie
(w tym również 37 Bieg Grzymalitów)

zostają odwołane.

Za zaistniałą sytuację, niezależną od MOSiR,

Przepraszamy!