foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 maja 2019 roku. w sprawie opłat obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

Zarządzenie nr 0050.56.201

.

Nadchodzące wydarzenia

WOPR w Chodzieży