foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 maja 2019 roku. w sprawie opłat obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

Zarządzenie nr 0050.56.201

.

Nadchodzące wydarzenia

WOPR w Chodzieży

 

W okresie ferii zimowych tj.: 27.01.2020-07.02.2020 bilety dla dzieci i młodzieży w godzinach 6:00-15:00 kosztować będą 2 złote.