foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Od dnia 01.01.2020 r. Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania zostaje przeniesione i będzie mieściło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na ulicy Staszica 12 w Chodzieży.

.

Nadchodzące wydarzenia

WOPR w Chodzieży

Dnia 17.01.2020 Pływalnia Delfin z powodu zawodów zarezerwowana w godzinach 8.00-16.00
Dnia 18.01.2020 Pływalnia Delfin z powodu zawodów czynna do godziny 12.00
W okresie ferii zimowych tj.: 27.01.2020-07.02.2020 bilety dla dzieci i młodzieży w godzinach 6:00-15:00 kosztować będą 2 złote.