foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Od dnia 01-01-2020 r.
Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 
mieści się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na ulicy Staszica 12 w Chodzieży.

.

Nadchodzące wydarzenia

WOPR w Chodzieży

 

Komunikat Dyrektora MOSiR w Chodzieży
Plywalnia Delfin MOSiR w Chodziezy z dniem 12 marca 2020 roku zamknieta do odwolania.

Przepraszamy!