foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Zasady korzystania z boiska do piłki siatkowej

Regulamin

Zarządzającym boiskiem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

 1. Boisko jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do gry w piłkę siatkową.
 2. Boisko służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych.
 3. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom boiska.
 4. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów na terenie boiska.
 5. Zabrania się wprowadzania psów.
 6. Zabrania się wchodzenia i przeskakiwania przez  ogrodzenie wokół boiska.
 7. Na boisku nie wolno śmiecić. Prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci.
 8. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Wszelkie usterki zauważone na boisku prosimy zgłaszać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 11. Umieszczanie reklam na ogrodzeniu boiska tylko za zgodą  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 12. W okresie zagrożenia epidemiologicznego wszystkie osoby korzystające z boiska obowiązują aktualne obostrzenia i zakazy.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży

.

Nadchodzące wydarzenia

WOPR w Chodzieży

Basen czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.00 do 7.30 oraz od 16.00 do 19.00.

Wstęp na basen możliwy jest tylko dla członków kadr narodowych dyscyplin olimpijskich po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.