foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Zabrania się korzystania z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Osoby korzystające z kąpielisk

 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska' miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie usti nosa podczas kaszlu i kichania.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk - częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
 • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała (termometrem dysponują ratownicy).

Ponadto:

 • Zakrywanie usti nosa należy odnosić do aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony usti nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych.

Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.

 • Przy wejściu na teren kąpieliska, w przebieralniach, toaletach, kioskach należy rozmieścić w widocznych miejscach czytelnie oznakowane pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, na bieżąco uzupełnianym w ciągu dnia w miarę zużycia.
 • Stanowiska pracy ratowników powinny być higieniczne i czyste, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
  Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz sprzętu ratowniczego każdorazowo po interwencji, który należy starannie umyć i poddać dezynfekcji środkiem wirusobójczym.
 • Należy zapewnić ratownikom środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki jednorazowe) oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).

Do pobrania

.

Nadchodzące wydarzenia

WOPR w Chodzieży

Basen czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.00 do 7.30 oraz od 16.00 do 19.00.

Wstęp na basen możliwy jest tylko dla członków kadr narodowych dyscyplin olimpijskich po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.