foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w piątek 21 kwietnia 2023 r., po ciężkiej chorobie, zmarł Janusz Smaruj – wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży, zasłużony działacz sportowy i społeczny.

W jego osobie Chodzież utraciła doświadczonego organizatora imprez sportowych oraz niestrudzonego popularyzatora sportu. Januszowi Smarujowi zawdzięczamy, między innymi, Bieg Grzymalitów, którego był jednym z pomysłodawców. Był współzałożycielem Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego.

Jego energia, pomysłowość i profesjonalizm dały solidne podstawy takim imprezom jak rozgrywane Motorowodne Mistrzostwa Europy i Świata, Mistrzostwa Polski i Europy w Triathlonie, zainicjowane wspólnie z mistrzem olimpijskim Czesławem Langiem zawody kolarskie, Grand Prix MTB, a także uczestnictwo Chodzieży w prestiżowym wyścigu Tour De Pologne oraz niezliczonym mniejszym i większym inicjatywom sportowym.

Przez ponad 30 lat kierowania Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Janusz Smaruj był wciąż na posterunku. Zawsze otwarty na współpracę z klubami sportowymi, chodzieskim WOPR, z którym był również związany jako ratownik, organizacjami pozarządowymi, firmami i instytucjami działającymi w mieście. Przy tym zachowywał wielką dbałość o bazę MOSiR i chodzieskie obiekty sportowe. Niestrudzenie dążył do ich unowocześniania i pozyskiwał środki na ich remonty.

Zapamiętamy go także jako przyjaciela uzdolnionej sportowo młodzieży, kibicującego wszystkim, którzy chcieli rozwijać swoje zdolności, dobrego i wyrozumiałego, ale wymagającego dyrektora i dla wielu z nas – przyjaciela.

Jego odejście jest dla nas wszystkich wielkim szokiem i nieopisaną stratą.

Rodzinie i najbliższym ś.p. Janusza Smaruja składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

.

Nadchodzące wydarzenia

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży