foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Regulamin korzystania z boiska do piłki siatkowej

Zarządzającym boiskiem  jest Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

1. Boisko jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do gry w piłkę siatkową.

2. Boisko służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych.

3. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom boiska.

4. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów na terenie boiska.

5. Zabrania się wprowadzania psów.

6. Zabrania się wchodzenia i przeskakiwania przez  ogrodzenie wokół boiska.

7. Na boisku nie wolno śmiecić. Prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci.

8. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

9. Wszelkie usterki zauważone na boisku prosimy zgłaszać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

10. Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji nie ponosi  odpowiedzialności  za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z  boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

11. Umieszczanie reklam na ogrodzeniu boiska tylko za zgodą  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

                                                                           
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Chodzieży

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży