foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

W zawodach uczestniczą uczennice i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zgłaszani jako
reprezentacja szkół, bez ograniczeń ilości startujących. Jeden zawodnik może startować w dwóch różnych konkurencjach indywidualnych i sztafecie.

Zgłoszeni do zawodów startują podzieleni na kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców:

gr. A uczniowie klas I – II
gr. B klasy III – IV
gr. C klasy V- VI
gr. D klasy I- III gimnazjalne
Konkurencje:

gr. A
25 m styl dowolny
25 m styl grzbietowy
 
gr. B
25 m styl dowolny
25 m styl klasyczny
25 m styl grzbietowy
4 x 25 m styl dowolny
 
gr. C
50 m styl dowolny
50 m styl klasyczny
50 m styl grzbietowy
4x 25 m styl dowolny
 
gr. D
50 m styl dowolny
50 m styl klasyczny
50 m styl grzbietowy
25 m styl motylkowy (dziewczęta)
50 m styl motylkowy (chłopcy)
4 x 50 m styl dowolny
Punktowanych jest pierwszych sześciu zawodników w każdej konkurencji i sztafetach.

Suma zebranych punktów dziewcząt i chłopców decyduje o klasyfikacji generalnej szkół - trzy pierwsze miejsca w tej klasyfikacji nagradzane są pucharami, wszystkie biorące udział w zawodach reprezentacje otrzymują okolicznościowe dyplomy.

Dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej czekają medale i dyplomy

Corocznie w zawodach udział bierze ok 200 zawodników reprezentujących szkoły Chodzieskie, Pilskie, Obornik, Szamocina, Margonina i Wągrowca. Udział w zawodach daje możliwość startu wszystkim dzieciom biorącym udział w zajęciach nauki pływania. Rywalizacja najmłodszych pływaków wzbudza dużo emocji wśród uczestników i ich rodzin, na widowni zasiadają rodzice i dziadkowie.

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży