foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży LZS  w Pływaniu

I Cel:
•    Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
•    Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych grupach wiekowych

II Organizatorzy:
•    Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
•    Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
•    Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
•    Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
•    Starostwo Powiatowe w  Chodzieży
•    Urząd Miasta i Gminy w Chodzieży
•    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
•    Powiatowe Zrzeszenie LZS w Chodzieży

III Termin i miejsce:
•    Mistrzostwa odbędą się na pływalni „Delfin” ul. Staszica 12 w Chodzieży 14 marca (piątek) 2014 o godz. 10.30. Przyjazd reprezentacji powiatów do godz. 10.00.


IV Uczestnictwo:

W Mistrzostwach prawo startu mają dzieci i młodzież wsi i miast Województwa Wielkopolskiego, członkowie Zrzeszenia LZS lub niezrzeszeni. Zawodnicy muszą posiadać legitymację szkolną i aktualne badania lekarskie. Nie mają prawa startu zawodnicy innych klubów, nie będących członkami LZS.

V Program:

Grupa A Rocznik 2003 i młodsi, dziewczynki i chłopcy
                      25 m styl dowolny
                      25 m styl grzbietowy
                      25 m styl klasyczny

Grupa B Rocznik 2001 - 2002, dziewczynki i chłopcy
                      50 m styl dowolny
                      50 m styl grzbietowy
                      50 m styl klasyczny

Grupa C Rocznik 1998 - 2000, dziewczynki i chłopcy
                      50 m styl dowolny
                      50 m styl grzbietowy
                      50 m styl klasyczny dziewczynki , 100m styl klasyczny chłopców


Grupa D Rocznik 1994 – 1997, dziewczynki i chłopcy
                      50 m styl dowolny
                      50 m styl grzbietowy
                      50 m styl klasyczny dziewczynki ,
              100m styl klasyczny chłopców

Reprezentacja powiatu może liczyć 30 zawodników. Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZP i niniejszym regulaminem. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie internetowej
www:mosir-chodziez.pl w dniu 13.03.2014

VI Zgłoszenia – do 12 marca do godz. 15.30, Biuro Sportu na pływalni Delfin w Chodzieży tel./fax 067 28 20 249,      28 29 643 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wg wzoru:

Imię i nazwisko opiekuna + telefon kontaktowy

imię    nazwisko    rocznik    konkurencja    konkurencja    szkoła    powiat
                       

VII Punktacja

miejsce    1    2    3    4    5    6    7    8
punkty    9    7    6    5    4    3    2    1

VIII Nagrody

Indywidualne: dla 3 najlepszych w każdej konkurencji – medale
Szkoły: Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadpodstawowe za miejsca I  - III puchary
Powiaty: za miejsce I  - VI  puchary

IX  Uwagi końcowe

Wszelkie sprawy sporne,  nie ujęte niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy. Uczestnicy  imprezy, członkowie LZS objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym przez WZ LZS w Poznaniu. Wstęp na basen tylko w obuwiu typu klapki.

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży