foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Do stałych imprez organizowanych przez MOSiR należy turniej siatkówki.

W turnieju mają prawo brać udział
zespoły reprezentujące zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe,szkóły, oraz grupy koleżeńskie – bez ograniczeń wiekowych.

W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy zarejestrowani w PZPS – nie dotyczy kobiet.

Zawody przeprowadzane są systemem pucharowym lub w grupach “każdy z każdym”, w zależności od liczby zgłoszonych do turnieju zespołów.

Integracja środowisk, zdrowa konkurencja połączona z dobrą zabawą to stały element tego Turnieju. Na parkiecie zobaczyć można prawdziwych pasjonatów siatkówki. Stali uczestnicy turnieju to: Leśnicy z Kaczor, Nauczyciele, Strażacy, młodzież szkolna, studenci, pasjonaci z Budzynia, Trzcianki i Szamocina.

Od lat niepokonanym zwycięzcom turnieju są siatkarze TTKF z Chodzieży.

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży