foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

W rajdach biorą udział osoby o bardzo szerokim przedziale wiekowym od 5 do 50 lat.

Trasy zostają wyznaczone przez organizatora. Po zakończeniu rajdu odbywają się konkursy, quizy i gry sprawnościowe.

W ramach sportowych wakacji i wszystkich zorganizowanych rajdów rowerowych udział brało wiele osób w różnym wieku, co stanowi niezbity dowód na celowość kontynuacji w latach następnych podobnych przedsięwzięć

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży