foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Zebrani w dniu 2 października 1973 roku przedstawiciele wszystkich zakładów pracy miasta i powiatu chodzieskiego podjęli uchwałę o budowie krytego basenu kąpielowego z zapleczem wypoczynkowo - gastronomicznym.

xxxv1.jpg

Powołano Społeczny Komitet Budowy na czele którego stanął nieżyjący już dzisiaj Pan Bogusław Wożniczko, w rekordowo krótkim  czasie (rok i pięć dni) czyli 7 listopada 1974 roku oddano do użytku tętniący życiem nowatorski, jak na tamte lata obiekt sportowy.

W skład Prezydium Społecznego Komitetu Budowy Pływalni wchodzili:  

Bogusław Woźniczko - przewodniczący
Łucjan Jurczyk - z-ca przewodniczącego 
Jan Baczyński - z-ca przewodniczącego
Józef Grząbka - z-ca przewodniczącego
Edmund Wyrzykiewicz - sekretarz

członkowie: Wojciech Nowaczyk, Stefan Lewandowski, Tadeusz Nitka, Bernard Ryczek, Franciszek Tabis, Marian Kamiński, Edmund Wolff, Hieronim Dreger, Zenon Zawiasa. 

Funkcję kierownika budowy pełnił mgr inż. Andrzej Rusin, zastępcą był inż. Jan Świerczyński.

Należy także dodać, że jednym z głównych inicjatorów pomysłu budowy krytej pływalni “DELFIN” w Chodzieży był ówczesny I Sekretarz KP PZPR Konrad Purgiel.

Trzydzieści pięć lat istnienia pływalni miało olbrzymi wpływ na rozwój życia sportowego i rekreacyjnego mieszkańców naszego regionu. Tysiące młodych ludzi nauczyło się pływać rozwinęły się dyscypliny sportu jak pływanie, ratownictwo wodne, płetwonurkowanie, oraz triathlon. Młodzież trenująca na pływalni bierze udział w wielu zawodach różnej rangi takich jak Mistrzostwa Polski, Europy i Świata zdobywając na nich  czołowe lokaty.  W pomieszczeniach pływalni znalazły sobie miejsce siedziby jednostki,
stowarzyszenia, organizacje i klubu sportowe. MOSiR jako jeden z nich jest w ostatnich  latach organizatorem wielu imprez sportowych różnej rangi począwszy od zawodów  lokalnych poprzez Mistrzostwa Polski do Mistrzostwa Europy czy Świata.

Pływalnia była i jest dumą i chlubą mieszkańców naszego miasta, jednak po latach intensywnej eksploatacji obiekt wymagał gruntownego remontu i modernizacji, tak aby  przystosować go do obecnie obowiązujących standartów  by mógł dalej służyć naszemu  społeczeństwu przez następne dziesięciolecia. W ostatnich latach dokonano już części niezbędnych remontów takich jak:

 • remont dachów pływalni i ścian zewnętrznych,
 • remont wentylacji na basenie,
 • remont kotłowni centralnego ogrzewania,
 • remont holu,
 • remont systemu uzdatniania wody basenowej z wymianą filtrów i orurowania,
 • wymiana płytek w niecce basenowej i ściennych,
 • remont szatni z montażem szafek ubraniowych,
 • remont schodów wejściowych,
 • zmieniono system wpuszczania na basen na system komputerowy,
 • zamontowano wannę z hydromasażem,
 • pobudowano zjeżdżalnię wodna długości 80 m,
 • zamontowano saunę suchą na niecce basenowej oraz wyremontowano saunę  w pomieszczeniach piwnicznych pływalni,
 • wymieniono stolarkę okienną w przyległym lokalu gastronomicznym,
 • zmieniono otoczenie pływalni z modernizacją placu zabaw, dróg pieszych oraz pobudowano kompleks boisk „Orlik”.

Za te wszystkie prace dziękujemy władzom miasta Chodzieży ale dla pełni szczęścia i optymalizacji działalności pozostały prace związane z remontem tarasu z wykorzystaniem części garażowych na wykonanie bazy hotelowej dla grup sportowych. Mamy nadzieję, że zakres tych prac znajdzie uznanie i pozytywną opinię Władz Miasta  i będzie to odzwierciedlenie w następnym budżecie miasta na rok 2010.  O co bardzo prosimy!!!

Dla uczczenia Trzydziestopięciolecia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży organizuje w dniu  6 listopada Otwarte Zawody Pływackie Szkół Podstawowych, imnazjalnych i Średnich na które serdecznie zapraszamy. Regulamin zawodów...

Dyrektor MOSiR
Janusz Smaruj

 

Galeria budowy pływalni DELFIN 

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży