foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

PRZEPISY OGÓLNE
 
1. Przed wejściem na teren Sauny i przed rozpoczęciem korzystania należy zapoznać się z regulaminem.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne osób przebywających w saunie.

3. Sauna jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.

4. Ze Sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie po ukończeniu 18 roku życia.

5. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników.

6. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane. 

7. Jednocześnie w saunie mogą przebywać max .4 osoby.

8. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

9. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.

10. Do kąpieli w saunie trzeba zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, mydło oraz dwa grube ręczniki frote; jeden służy do wycierania się, a drugi jako podkładka na ławę.

11. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.

12. W saunie suchej drewnianej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy.

13. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna cześć ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

14. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z saun i innych urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

15. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi.

ZABRANIA SIĘ !

 • wchodzenia do niecki basenu bezpośrednio po wyjściu z sauny.
 • korzystania z Sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybice, brodawice, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
 • korzystania z saun kobietom w czasie menstruacji.
 • wchodzenia do sauny w ubraniu i obuwiu innym niż basenowe;
 • biegania w pomieszczeniu sauny i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów; 
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;
 • wnoszenia do pomieszczenia sauny naczyń,  jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
 • wnoszenia lodu do sauny;
 • wnoszenia alkoholu i napojów alkoholowych;


WSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY

 • bolesne napięcia mięśni,
 • przewlekłe reumatyczne zapalenie stawów,
 • zesztywniające zapalenie stawów,
 • przewlekłe zapalenie i nieżyt oskrzeli,
 • astma oskrzelowa,
 • niskie ciśnienie krwi,
 • zaburzenia przemiany materii,
 • dolegliwości okresu klimakterycznego,
 • zaburzenia miesiączkowania,
 • jako środek hartujący przy zmniejszonej odporności na infekcje i przeziębienia,
 • w odnowie biologicznej.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY

 • ostre stany reumatyczne,
 • nowotwory,
 • ostre infekcje i stany astmy,
 • niewydolność sercowo – krążeniowa,
 • niewydolność wieńcowa,
 • nadciśnienie,
 • zakrzepowe zapalenie żył,
 • epilepsja,
 • klaustrofobia.


ZASADY  KORZYSTANIA  Z  SAUNY

1. Nagrzewamy saunę…

Z odpowiednim wyprzedzeniem należy włączyć  piec i zamknąć drzwi do sauny.
Uwaga: aby szybciej nagrzać saunę można przymknąć otwór wentylacyjny znajdujący się w ścianie sauny na wysokości ok. 60 cm nad posadzką. Należy pamiętać o późniejszym jego otwarciu.
Nigdy nie wolno zasłaniać wlotu powietrza do sauny ( prostokątny otwór tuż nad posadzką, pod piecem)

2. Koniecznie bierzemy prysznic
Oczyszczenie skóry – higiena i oczywiście ułatwienie pocenia się.

3. Wchodzimy do sauny
Gdy temperatura na górnej półce osiągnie wymagany poziom.
Kąpiel rozpoczyna się od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
Na ławach można siedzieć lub leżeć. 
W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
Jeden cykl pobytu w saunie może trwać od 5-15 min.
Reguła” 110” – to suma temperatury i wilgotności , powinna oscylować wokół wartości 110, gdyż w przeciwnym wypadku można ulec poparzeniu.

4. Schładzanie
Najlepsze gwałtowne – głęboka wanna .  Można stosować stopniowe w zależności od potrzeb organizmu.

5. Ponowne rozgrzewanie
Czas pobytu w saunie to 10 – 15 min. W wyższej temperaturze czyli na górnej ławce . Można zwiększyć wilgotność powietrza wlewając jedną lub dwie chochelki wody na rozgrzane kamienie pieca. Do wody można dodać aromat.

6. Schładzanie.

7. Wypoczynek

Po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut najlepiej na leżaku-bujaku.

8. Uzupełnianie straty płynów
Woda mineralna, soki ( pomidorowy uzupełnia wypocony potas)
Nie pijemy napojów alkoholowych !

9 . Cenne uwagi

 • W każdym etapie kąpieli należy dbać o dobre przegrzanie ustroju i dostateczne jego wychłodzenie.
 • Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ustroju wodą - niewskazane jest używanie mydła.
 • W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 • Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli.
 • Temperatura jaka powinna panować w saunie suchej to 70-95°C oraz wilgotność powietrza poniżej 30%.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Chodzieży

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży