foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Zarządzenie nr 0050.56.2019

Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 maja 2019 roku. w sprawie opłat obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

Zarządzenie nr 0050.56.201

 

Statek Chodzieżanka

 

.

WOPR w Chodzieży