foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

POŁOŻONEJ W CHODZIEŻY PRZY UL. STASZICA 12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12, ogłasza konkurs ofert na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej położonej  przy  ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży i będącej w trwałym zarządzie MOSiR w Chodzieży.

Czytaj więcej...

c_100_100_16777215_00_images_foto_obiekty_taras_taras6.jpeg

KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO
W BUDYNKU PŁYWALNI DELFIN W CHODZIEŻY.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12, zwany dalej „MOSiR w Chodzieży” ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w budynku Pływalni Delfin przy ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

Czytaj więcej...

c_100_100_16777215_00_images_foto_obiekty_taras_taras6.jpeg

KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO
W BUDYNKU PŁYWALNI DELFIN W CHODZIEŻY.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,  ul. Staszica 12, zwany dalej „MOSiR w Chodzieży” ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w budynku Pływalni Delfin przy ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

Czytaj więcej...

.

WOPR w Chodzieży