foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

.

Nadchodzące wydarzenia

WOPR w Chodzieży

 

Komunikat Dyrektora MOSiR w Chodzieży
Plywalnia Delfin MOSiR w Chodziezy z dniem 12 marca 2020 roku zamknieta do odwolania.

Przepraszamy!